Dziękujemy za udział w spotkaniu!

2023-08-31 0 Comments

Dziękujemy wszystkim Absolwentom naszego Liceum za udział w spotkaniu organizacyjnym, dotyczącym powołaniu Fundacji Liceum Ogólnokształcącego im A. Mickiewicza w Piastowie. Spotkanie odbyło się w dniu 2 września 2022 r. o godzinie 18.00.

Podczas spotkania mieliśmy okazję do wielu wspomnień, międzypokoleniowej wymiany doświadczeń oraz zachwytu nad przeobrażeniem naszej szkoły jakie zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich lat. Rozpoczęliśmy też przygotowania do powołania i doprecyzowywania zasad funkcjonowania ww. Fundacji, która będzie pełnić rolę wspierającą dla naszej szkoły, szczególnie w obszarze funkcjonowania oddziałów z programem Matury Międzynarodowej.

W ostatnim etapie spotkania nastąpiło zwiedzanie budynku Liceum w towarzystwie kadry LO i przedstawicieli uczniów.

Byliśmy zaszczyceni mogąc gościć w pięknych murach naszej szkoły znamienite grono Absolwentów Liceum posiadających wieloletnią tradycję i olbrzymi dorobek wielu pokoleń uzdolnionych uczniów i wybitnych nauczycieli.

Prosimy też o przekazanie zaproszenia kolejnym osobom, które chciałyby spotkać się w murach naszej szkoły lub ewentualnie zaangażować w organizację ww. inicjatywy. O organizacji kolejnego spotkania będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły  i na fb naszego LO.