Wolontariusz w Solidarity Corps

2024-05-06 0 Comments

Join the European Solidarity Corps!

×

INFORMACJA- ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM W HISZPANII

Osoby, które ukończyły 18 lat (lub ukończą do końca czerwca) mogą aplikować jako wolontariusze na lipiec 2024r do pracy wolontariackiej w Murcji, Hispzania w ramach the European Solidarity Corps. Europejski Korpus Solidarności zrzesza młodych ludzi, aby budować bardziej włączające społeczeństwo, wspierając osoby w trudnej sytuacji i reagując na wyzwania społeczne. Oferuje inspirujące i wzmacniające doświadczenie młodym ludziom, którzy chcą pomagać, uczyć się i rozwijać.

The European Solidarity Corps brings together young people to build a more inclusive society, supporting vulnerable people and responding to societal challenges. It offers an inspiring and empowering experience for young people who want to help, learn and develop.

https://youth.europa.eu/solidarity/placement/39879_en

więcej informacji na stronie:

https://euneighbourseast.eu/opportunities/european-solidarity-corps-short-term-volunteering-in-theatre-and-social-inclusion-field-in-spain

Termin aplikacji: 15/05/2024

You can register for the European Solidarity Corps when you are 17 years old, but you cannot start an activity until you have reached 18. Also, you must not be older than 30 at the start of the activity (35 in the case of Humanitarian aid volunteering activities).