The American elections – what can we expect?”

2024-05-16 0 Comments

źródło zdjęcia: https://www.britannica.com/topic/Congress-of-the-United-States

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Ralpha Nurnbergera, wybitnego specjalisty w dziedzinie stosunków międzynarodowych i wieloletniego eksperta zajmującego wysokie stanowiska w Kongresie Stanów Zjednoczonych, który odbędzie się w czwartek 23 maja o godz. 14.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na terenie kampusu UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 32.

Tematem wystąpienia będzie „The American elections – what can we expect?” Wykład odbędzie się w języku angielskim!

UWAGA: Zgłaszanie udziału w wykładzie odbywa się przez szkolną Fundację.