Sztuka retoryki

2024-06-09 0 Comments

W maju, dzięki dofinansowaniu Fundacji, odbyły się niezwykle ciekawe warsztaty w klasach 1-3 dot. sztuki przemawiania w wykonaniu absolwenta naszego Liceum p. Adama Czarneckiego. O zastosowaniu retoryki sądowej, politycznej i publicznej, a więc „sztuki komunikacji” w życiu codziennym (zarówno w biznesie i sztuce, jak i na wokandzie) naszym uczniom opowiadał p. mecenas, który za pomocą przykładów z życia wziętych, przybliżał młodzieży praktyczne aspekty wypowiadania się przed publicznością pokazując m.in. jak zdolność wpływania na ludzi poprzez słowa oddziałuje na współczesnych odbiorców. Dziękujemy za wspólne spotkania!