O Fundacji

Numer rachunku bankowego: 43 1160 2202 0000 0005 8699 2232
Sekretariat Szkoły : 227236506
Adres e-mail : fundacjaHI@lopiastow.pl

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest w szczególności:

  1. Działanie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, w tym uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie, dbanie o poziom kształcenia dzieci i młodzieży,
  2. Działanie na rzecz integracji uczniów i absolwentów Liceum,
  3. Działanie w innych obszarach, mające na celu szeroko rozumiany rozwój dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  4. Wspieranie oraz pomoc, w tym także finansowa, dzieci i młodzieży, w tym uczniów Liceum znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej bądź materialnej,
  5. Ochrona i promocja zdrowia oraz prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  6. Propagowanie wiedzy na temat matury międzynarodowej International Baccalaureate Diploma Programme.

Dane Fundacji

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie „Horyzonty Innowacji”
ul. 11 Listopada 2A,
05-820 Piastów
KRS: 0001053317
NIP: 5342667804
REGON: 526145197
Numer rachunku bankowego: 43 1160 2202 0000 0005 8699 2232
Kontakt mailowy: fundacjaHI@lopiastow.pl
Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe