Inspirujące spotkanie

2024-01-23 0 Comments

19 grudnia Fundacja Horyzonty Innowacji zaprosiła na spotkanie z uczniami pana Piotra Jądrzyka, absolwenta naszego Liceum, który uczęszczając do szkoły otrzymał zaszczytny tytuł Primus Inter Pares.

Pan Piotr, obecnie student Amerykanistyki UW w Warszawie (studia drugiego stopnia), przeprowadził mini- wykłady dla uczniów z czterech klas (profil humanistyczny, matematyczno-fizyczny, matematyczno-geograficzny oraz pre-IB), wg wybranych wcześniej przez klasy tematów: „Podstawy amerykańskiej demokracji i system wyborczy w Stanach Zjednoczonych”(Principles of American Democracy and Electoral System in the United States) oraz „Historia amerykańskich interwencji militarnych” (The History of American Military Interventions).

Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy ponownie!