Podsumowanie działań w 2023 roku

2024-02-04 0 Comments

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Fundacji „Horyzonty Innowacji” w 2023r:

  • darowizna podręcznika w języku angielskim Economics for the IB Diploma Coursebook, wyd. Cambridge University Press na rzecz biblioteki szkolnej;
  • zakup baterii testów psychologicznych dla uczniów Liceum (depresja);
  • dofinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów;
  • zakup sof wypoczynkowych dla uczniów (m.in. korytarz Liceum, gabinet psychologa);
  • organizacja spotkań z absolwentem Liceum, studentem Amerykanistyki UW dla uczniów czterech oddziałów;
  • zakup rocznego dostępu (platforma InThinking English B) do programu matury międzynarodowej dla nauczycieli i uczniów;
  • organizacja odpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów: teatralnych oraz ekonomia w języku angielskim.

Dziękujemy Państwu za każdą przelaną złotówkę!

Informacje dla osób fizycznych: darowizny przekazane na cele pożytku publicznego można odliczyć od uzyskanego dochodu o ile ich łączna kwota w danym roku podatkowym nie przekroczy 6% dochodu.

Informacja dla firm: darowiznę dokonaną na rzecz Fundacji mogą Państwo odliczyć od uzyskanego dochodu, łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (podstawa prawna: art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

Numer rachunku bankowego: 43 1160 2202 0000 0005 8699 2232

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe