Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

2024-02-23 0 Comments

Depresja dla wielu osób wydaje się być tematem tabu. Taka postawa wynika  z pewnością z braku zrozumienia jej istoty, gdyż wciąż zbyt mało ludzi zdaje sobie sprawę  z tego, jak poważna jest to choroba.

Wśród najczęstszych przyczyn depresji u nastolatków znajdują się różne czynniki np.  duże przeciążenia nauką, trudności w relacjach z rówieśnikami, uczucia samotności i niezrozumienia , problemy rodzinne, nierównowagę hormonalną.

Nie należy zapominać, że nastolatkom trudno jest rozmawiać o swoich problemach. Jeśli nie spotykają się ze zrozumieniem ze strony bliskich ich kłopoty narastają. Rodzice lub opiekunowie wymagają od dzieci samodzielności, dlatego młodzi ludzie starają się sami uporać ze swoimi problemami i przezwyciężyć trudności. Czasem też odwrotnie wszystkie trudności chcieliby usunąć z drogi swojego dziecka , a to powoduje że w obliczy stresu i dyskomfortu młody człowiek przestaje sobie razić, bo nie potrafi. Kiedy myliśmy o osobie z depresją,  często jawi się nam obraz osoby smutnej, z obniżonym nastrojem, brakiem chęci do podejmowania działań, z ogólnym zobojętnieniem emocjonalnym.

U młodzieży  depresja może się objawiać w inny sposób i nie trudno ją przeoczyć. Nastolatek może mieć trudności z koncentracją, nauką, może się izolować, reagować zniechęceniem na próby aktywizowania go, porzucać swoje zainteresowania i pasje. Młody człowiek w depresji nie zawsze jest zobojętniały emocjonalnie, jak się powszechnie zakłada. Może reagować przesadną drażliwością nawet złością, czy agresją w stosunku do siebie lub osób z otoczenia. Trudniejsze jest właściwe zdiagnozowanie objawów depresji u młodzieży, gdyż podobne zachowania przypisuje się naturalnemu w okresie dojrzewania, buntowi nastolatków.  Jednak , gdy  powyższe przejawy nie ustępują po okresie kilku tygodni, należy szukać ich przyczyny. Kluczowe jest niebagatelizowanie problemów i stawienie im czoła wspólnie z dzieckiem.

Nie bądź sam!
Zapraszamy na konsultacje z psychologiem Fundacji w czwartki 17:00-20:00